Fackförbundet Unionen slår medlemsrekord, men det går trögare på företagssidan.

Under 2018 ökade Unionen antalet medlemmar totalt med 2,3 procent till 664 464 medlemmar. Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade också med 2,3 procent till 541 842. Men trots en offensiv så lyfter inte antalet företagsmedlemmar som ökade med strax under 1 procent till 9 680.

48 332 av Unionens medlemmar är studenter och 64 609 är pensionärer.