Avtalet sades upp utan förvarning. Det innebär att Sacos medlemsförbund, som Sveriges Ingenjörer och Akademikerna SSR, inte längre har kvar avtalet med Unionen om dubbla medlemsskap. Avtalet har inneburit att medlemmarna betalat den högsta medlemsavgiften av de två förbunden och därefter kunnat vara med i båda förbunden. Pengarna har sedan Unionen och respektive Saco-förbund delat på. Dubbelanslutningen har "utvecklats till en ineffektiv form av samarbete som skapar otydlighet om vem som företräder medlemmen", skriver Saco på sin sajt. Redan 30 juni behöver de dubbelanslutna medlemmarna välja sida.
Avtalet har knappt sagts upp förrän Unionen startar kampen om medlemmarna.
 
– Nu gör vi informationsinsatser för att informera att Unionen är det bästa alternativet. Vi kontaktar dem både via telefon och utskick, säger Unionens marknadschef Fredrik Nilsson.
 
Hur argumenterar ni för att behålla medlemmarna hos er?
– Vi är experter på den privata arbetsmarknaden. Vi finns på många arbetsplatser där medlemmarna finns och vi har många regionkontor ute i landet. Vi gör vad vi kan för att medlemmarna ska göra ett välunderbyggt val.
 
De 3 000 medlemmarna som berörs är en affär på 5-10 miljoner kronor årligen för Unionen och Akademikerförbundet att göra upp om.

– Ja, men det viktiga nu framförallt är medlemmarna gör ett aktivt val.

Varför säger Akademikerförbundet upp avtalet?
– Jag vet inte mer än vad alla kan läsa sig till på deras hemsida.