Därmed ökade medlemsantalet med 6,6 procent till 569 000 medlemmar. 
Av dessa är 470 000 yrkesverksamma medlemmar.
Under 2013 anslöt sig 61 000 medlemmar. 26 000 lämnade.
Enligt Unionens marknadschef Fredrik Nilsson ökar antalet medlemmar inom alla branscher som Unionen representerar.
– Den största tillväxten ser vi inom it, konsult, bemanning, handel och call-center.
Även studenterna bidrar till ökningen. De ökade med 40 procent under 2013.
 
– De blir viktiga på sikt. Studenterna är framtidens anställda.
Varför ökar ni?
– Dels för att vår förbundsstyrelse har satt upp ett långsiktigt mål att vi ska ha 600 000 medlemmar under 2014. Men framför allt beror det på arbetet vi gör på arbetsplatserna kombinerat med vår reklam.
Ska målet nås, behöver ni öka med 31 000 till nästa år. Hur ska det gå till?
– I stort sett handlar det om att hålla i arbetet vi bedriver och fortsätta på inslagen väg. Det handlar om att vara ute och träffa blivande medlemmar, ställa frågan om de vill gå med och att fortsätta utveckla vårt erbjudande.
Unionen kommer också att rikta in sig särskilt på reklam- och mediebranschen under 2014.