Det avvisade avtalsförslaget är på tre år med löneökningar på 6 procent för teknikavtalet. Utöver det ingår en delpensionslösning på 0,6 procent. De båda fackförbunden ville ha större löneökningar och en utbyggd föräldraförsäkring från fem till sex månader.

"Nivån på löneökningar är för låg. Dessutom saknas förbättringar av föräldralönen", säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, i ett pressmeddelande.

"Vi säger nej eftersom lönenivåerna fortfarande är för låga i förhållande till det utrymme som vi bedömer finns. Förslaget innehåller inte heller någon ytterligare föräldralönemånad, vilket vi har krävt", säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg, i ett pressmeddelande.
 

Detta innebär att det nu råder avtalslöst tillstånd inom avtalsområdena. Opo ska nu inleda överläggningar med parterna inom sju kalenderdagar och försöka få till ett avtal. För konfliktåtgärder gäller sju dagars varseltid.