Bokreleasen av Släpp fram kraften – 10 smarta jobbvägar för nyanlända högskoleutbildade sker i samband med Unionens seminarium i TCO-landet tisdagen den 3 juli. Med boken hoppas Unionen skapa en samtalsöppnade och att sprida goda exempel på hur arbetsmarknadsetableringen kan förbättras, inte minst i Stockholm, som presterar sämst när det gäller att matcha kompetens för nyanlända, enligt en undersökning från Unionen.

– Med boken vill vi bredda samtalet bortom problembilder och ge konkreta exempel och förslag på vad politiker, arbetsgivare, akademiker, företag och medlemmar kan göra för att förbättra tillvaratagandet av kompetensen hos nyanlända akademiker, säger Viola Zabeti, projektledare press och opinion, på Unionen.

exempel ur boken som tas upp

* Mitt Liv – Sofia Appelgrens mentorprogram
* Rapid Acceleration Management Program (RAMP) – Handelshögskolans initiativ för nyanlända akademiker
* SFINX – Yrkessvenska, mentorskap och kurser på KTH för nyanlända ingenjörer
Amir Nazari, Diversity Coach på ÅF – rekryterar nyanlända ingenjörer till ÅF

Boken är framtagen av Unionens tre storstadsregioner och har arbetas fram av Marie Louise Arendt, Regionchef Unionen Sydväst, Pierre Svensson, Regionchef Unionen Göteborg och Karin Skånberg, Regionchef Unionen Stockholm.

Under seminariet kommer boken att finnas tillgänglig i pocketformat för besökarna och den kommer senare tillgängliggöras via pdf via Unionens egen sajt.