Listningen bygger på ett undersökning från Novus och görs för tredje året i rad. Unionen kallar den Kompetensbarometern.

Undersökningen bygger på svar från 2 071 tjänstemän i den privata sektorn. Sex av tio privata tjänstemän har genomgått någon form av kompetensutveckling det senaste året. Drygt fyra av tio har gjort en plan för kompetensutveckling med sin chef.

Det är  tredje året i rad som Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor. Men trots digitalisering och ökad konkurrens har siffrorna inte förbättrats under perioden.

Enligt Unionen har desso siffror inte ändrats unde de tre år undersökningen har pågått.

 

I år har Unionen även låtit kartlägga olika branscher. Farmacia & hälsa är branschen där störst andel 64 procent, har genomfört kompetensutveckling det senaste året. Lägst andel har transport & logistik, 55 procent.

 

 

”Har du genomfört någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna?”

  Totalt Bygg & Fastighet Farmaci & Hälsa Handel Industri & Teknik IT & Telekom Konsult & Finans Service & Tjänster Transport & Logistik
Ja 59 % 62 % 64 % 49 % 63 % 59 % 63 % 58 % 55 %
Nej 40 % 35 % 36 % 50 % 37 % 40 % 36 % 42 % 43 %
Vet ej 1 % 3 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 %

 

”Hade du och din chef gjort en plan angående din kompetensutveckling?”

  Totalt Bygg & Fastighet Farmaci & Hälsa Handel Industri & Teknik IT & Telekom Konsult & Finans Service & Tjänster Transport & Logistik
Ja 44 % 48 % 44 % 32 % 49 % 45 % 52 % 32 % 31 %
Nej 55 % 51 % 55 % 67 % 50 % 54 % 48 % 67 % 69 %
Vet ej 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 %