Det var en gång (senast 2018) när Sveriges största fackförbund hade stormingel insvept i gröna vepor i Almedalen. No more. I år tänker Unionen rodda ihop sin närvaro digitalt och i huvudsak från hemmaplan.

– Unionen har inga egna arrangemang utan deltar endast i evenemang som andra anordnar och där Unionens talespersoner deltar. Unionens företrädare medverkar i ca 30 olika seminarier och möten, hälsar Unionens public affairs-chef Daniel Långström.

Själv åker han dock till Almedalsveckan i år i sällskap med Martin Linder, förbundsordförande, Peter Hellberg, vice förbundsordförande, Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef samt Katarina Lundahl, chefsekonom.

”Förbundet har minskat sin närvaro rejält för 2019”, berättar Daniel Långström.

Varför minskar ni?
”Vi ser att Almedalsveckan minskar i betydelse. Under senare år har allmänhetens förtroende för veckan minskat från 72 till 64 procent. Även mediernas redaktionella bevakning minskar vilket gör att det blir svårare att motivera kostnaderna för veckan. Kostnaderna blir allt högre år för år.

Unionen tror sig ha hittat en annan väg:

”Vi har en digital närvaro under veckan vilket vi tror är ett bra sätt att nå våra målgrupper. Vilket kan skötas från Stockholm.”