Unionens Branschbarometer, som bygger på svar från 500 fackklubbar under september, visar att ”konjunkturutsikterna det kommande halvåret har stärkts något jämfört med i våras”.

Dock ligger konjunkturutsikterna något lägre än toppnoteringen under hösten 2017. Framförallt är det tjänsteklubbarna som har ökat förväntningarna, som nu ligger på samma nivå som för industrin, enligt Unionens fackklubbar.

Det är kunskapsintensiva branscher som it och telekom, konsult och bemanning och i övriga b2b-tjänster som förväntningarna har skruvats upp. En orsak är att telekomföretag som Ericsson har fått fart på affärerna. Dock är det teknikkonsulterna som har den starkaste förväntade sysselsättningsökningen i undersökningen.

Inom handeln är konjunkturutsikterna i stort sett oförändrade.  Klubbarna inom handeln bedömer lönsamheten ”som något sämre än normalt”.

Förväntningarna i i industrin och särskilt fordonsindustrin har ”dämpats” sedan i våras. Förväntningarna inom industrin är störst för basindustrin, men med skog- och papper som undantag. Även Unionens byggklubbar är ”i stort positiva” och har stärkts sedan i våras.

De största hindren för näringslivets tillväxt är i tur och ordning: ökad konkurrens, brist på arbetskraft och brist på produktionskapacitet.