– Ta bort försämringarna i A-kassan. Det är absolut viktigast, säger hon.

Som två på önskelistan till nästa mandatperiods regering hamnar begreppet ”kompetensutveckling”.  Unionen har avsatt 0,2 procent av medlemsintäkterna i en pott som ska användas till vidareutbildning.

– Vi vill ge medlemmarna en rejäl möjlighet till utveckling. Nu har vi lagt startplattan och förhandlar med vår motpart.

Tanken är att Unionen tillsammans med sin motpart sedan ska få staten att gå in med motsvarande belopp. Målet är att kompetensutvecklingsprogrammet ska vara på plats i september 2011.

– Vi har pressat på politikerna i Almedalen. Alla tycker detta är viktigt.

Högst på medlemmarnas listor över saker de oroar sig över står dock sjukförsäkringsfrågorna. Det kan tyda på ett underbetyg till regeringens förändringar av försäkringskassan. Så hur har regeringen skött sig under mandatperioden?

– Självklart har regeringen skött statsfinanserna. Men A-kassan var ett gigantiskt misstag, som har smakat mer än det kostat. Alliansen gick till val på sin politik om A-kassan. Men det hade inte medlemmarna tagit till sig. Vi har vänt våra medlemsförluster, men If Metall, vars medlemmar bär samhället har drabbats hårt.

Samtidigt fortsätter Unionen att jobba fram framtidens fackförbund , inte minst inom TCO-projektet facketforandras.nu. Cecilia Fahlberg har flera egna idéer om förändringar inför kongressen som ska hållas efter sommaren 2011.  

– Jag tror på ett e-förbund, en plats där medlemmarna kan ha möten på nätet och där vi kan utveckla självhjälpsmöjligheter.  

Cecilia Fahlberg har också som mål att föryngra förbundet. Medelåldern ligger på 42 år, dock är var tredje medlem under 30 år.

Cecilia Fahlberg vill också se en tydligare branschförankring och nämner industri, tjänst och handel som huvudområden. Hon vill också lyfta fram delbranscher inom respektive huvudområde, men vill inte berätta vilka.