Ung pirat är mer än dubbelt så stort som Muf på andra plats kommer med 8 142 medlemmar och drygt 2.5 mkr i bidrag.
Statistiken visar också att KDU med sina 2 017 medlemmar är större än SSU, med en differens på två medlemmar. Sverigedemokraternas ungdomsförbund har för första gången sökt statliga bidrag, men fick avslag på grund av en ofullständig ansökan, uppger Ungdomsstyrelsen. Ung vänster har återigen sökt och beviljats bidrag, efter att ha varit ute i kylan några år på grund av frågetecken om hur många faktiska medlemmar förbundet egentligen haft.
Nämnas bör också att Ung pirat är det enda politiska ungdomsförbund som inte har någon medlemsavgift, och därmed också en lägre tröskel för nya medlemmar att kliva över. De unga piratpartisterna lyckades tredubbla antalet medlemmar jämfört med fjolåret.
Den i särklass största ungdomsorganisationen enlig den statliga statistiken är rollspelarna i Sverok – Sveriges roll- och konfliktspelsförbund med ett medlemsantal på 117 614 personer. På andra plats storleksmässigt kommer elevrådsorganisationen Seco med 63.906 medlemmar.
Totalt delar staten via Ungdomsstyrelsen ut cirka 255 miljoner kronor i bidrag till sammanlagt 207 organisationer under det kommande året.
Ungdomsförbund, antal medlemmar, statliga bidrag räknat i miljoner kronor.
Sverige
 
DE STÖRSTA UNGDOMSFÖRBUNDEN
Ung pirat, 18 662, 3, 51
Muf, 8 142, 2,57
KDU, 2 017, 1,24
SSU, 2 015, 1,24
LUF, 1 989, 1,00
Ung vänster, 1 562, 1.00
Grön ungdom, 1 217, 0,95

Av Andreas Henriksson