För tredje året i rad nekas SDU bidrag som andra politiska ungdomsförbund får. Motiveringen lyder:
"För att myndigheten ska anse att stadgarna har antagits i demokratisk ordning ska det framgå att det är föreningens stadgar, till exempel genom att föreningens namn finns med i stadgarna (i paragraf). En normalstadga kan användas som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna, men medlemsorganisationerna måste ha antagit stadgarna som sina egna."
Även föreningen Blå stjärnan har nekats bidrag av samma anledning.
Under hösten har SDU trappat upp retoriken mot Ungdomsstyrelsen, något som kulminerar i att SDU arrangerar en protestaktion på fredag. 

Varför uppstår debatten?
– De politiska ungdomsförbunden är alltid intressanta. Det är intressant att följa dem och deras medlemsutveckling. Men vi har allt från religiösa ungdomsförbund till rena hobbyorganisationer och alla har samma regelverk. Därför kan vi inte och ska inte göra skillnad på olika organisationer. Riksdag och regering fattar beslut om förordningen som styr uppdraget att fördela bidrag.  Om de politiska ungdomsförbunden haft ett särskilt regelverk, skulle regeringen ha gett oss ett sådant uppdrag, säger Fredrik Wikström, chef på enheten för organisationsstöd, på Ungdomsstyrelsen.
 
SDU anser att de särbehandlas av politiska skäl. Hur ser du på det?
– Vi särbehandlar ingen utan jobbar efter de regelverk vi har. Det framgår väldigt tydligt för alla som ansöker vilka krav som ställs.  Det känner jag mig väldigt trygg i.
Till SDUs undsättning kom i dag Dagens Nyheter som på ledarplats skriver att Ungdomsstyrelsen gör en "rätt vidlyftig tolkning av förordningen". DN skriver vidare att bakom "de überbyråkratiska förklaringarna ligger gissningsvis en ovilja att dela ut statsbidrag till just SDU" och att "Ungdomsstyrelsens krumbuktande är ovärdigt svensk myndighetsutövning".
– Vi vänder oss mot Dagens Nyheters påståenden och kommer med ett genmäle.

Ni har även föreslagit ett möte med SDU?
– Ja, och de har tackat ja. Vi gör så med alla ungdomsorganisationer som får avslag så vi får ett tillfälle att berätta skälet till vårt beslut.

Ska ni lära SDU fylla i blanketten?
– Det är inte så dialogen går till. Man ansvarar för sin ansökan på egen hand.

Så SDU har lite kvar att lära sig?
– Precis. Vi kan ju se att de har kommit en bit på väg, men inte är helt framme, när det gäller de lokala stadgorna. 
 
Sedan första publicering har vi rättat datumuppgiften om SDUs protesaktion. red.