Tolv ungdomsorganisationer går samman i Almedalen för att få stopp på youthwashing.
Under en workshop på SIDAs arena Sverige i Världen i Almedalen ska unga och äldre makthavare träffas för att diskutera lösningar för att göra barn och ungas delaktighet mer meningsfull i beslutsfattande sammanhang.

Som arrangör står tolv ungdomsorganisationer som gått samman i kampanjen #StoppaYouthwashing som även kommer att synas i sociala medier.

Ungdomsorganisationer består av WWF Sweden Youth, Sveriges Ungdomsråd, Röda Korsets Ungdomsförbund, Svenska Ungdomsnätverket för Biologisk Mångfald, Galdem A Talk, KFUM Sverige, Fler Unga, Demokratibygget, Youth 2030 Movement, PUSH Sverige, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Scouterna.

Under workshopen kommer ungdomsorganisationerna belysa case konkreta situationer där youthwashing förekommer och sedan ska lösningar diskuteras.

Workshopen sker onsdag 6 juli.

Alex Mörén