Idag har de politiska ungdomsförbunden tillsammans bara en femtedel av sin redaktionella publicitet jämfört med för tio år sedan. Det visar en analys av NewsMachine.

Störst tapp redovisar SSU och Ung Vänster som förlorat 89 respektive 87 procent av sin mediala närvaro sedan 2011. För SSU kom det stora raset 2019, men för Ung Vänster inleddes den stora nedgången redan 2014. Grön Ungdom och LUF har de minst negativa tillbakagångarna, men där har fallet skett från betydligt lägre höjder.

– Bilden är inte heltäckande då förbunden och deras medlemmar i stor utsträckning valt att kommunicera via ett stort antal lokala, regionala samt personliga twitter- och bloggkonton där partiets politik sällan omnämns utan där det mer handlar om kommentarer till aktuella händelser, säger NewsMachines analyschef Henrik Zettergren.