Artikeln har skrivits under av sex unga moderata politiker, däribland Jesica Rosencrantz, distriktsordförande för MUF i Stockholm.
 
Under rubriken Moderaterna måste ta ställning mot kvotering skriver de bland annat att ”kvotering leder till minskat inflytande och trovärdighet för kvinnor”, och att kvotering är ”en symbolfråga som inte löser de egentliga jämställdhetsproblemen”.
– Det är viktigt att Moderaterna tar frågan om jämställdhet i samhället och i näringslivet på stort allvar. Vi ska ha en åsikt. Men däremot är det viktigt att vi tar ett tydligt avstånd från den här typen av lösningar som kvotering innebär, säger Jessica Rosencrantz.
 
Enligt Jessica Rosencrantz bör partiet i stället fokusera på att hitta konstruktiva lösningar som går till botten med problemet och som går ihop med de principer som hon menar Moderaterna står för.
– Det finns andra, bättre sätt att skapa verklig förändring på. Till exempel genom insatser för att öka företagandet bland kvinnor och underlätta för dem att kombinera båda karriär och familj. Man ska inte komma ovanifrån och tvinga på regleringar, utan det måste snarare växa underifrån.
 
Är det här förankrat i partiet?
– Nej, det tror jag inte. Anledningen till varför debatten kommer upp nu är delvis därför att MUF i Stockholm skrivit en motion om det här inför partistämman, där vi skrev att Moderaterna måste ta aktivt avstånd från det.
 
Hon berättar vidare att Sofia Arkelstens debattartikel har orsakat intern kritik. Som Dagens opinion tidigare skrivit går MUFs ordförande Erik Bengtzboe emot förslaget. Även i sociala medier har en viss kritik framförts.
– Många är nog förvånade över det här utspelet. Moderaterna står inte för kvotering.
 
Varför detta utspel?
– Jag vet inte. Men för att göra henne rättvisa så skrev hon inte att vi ska börja kvotera. Men man tog inte avstånd från det heller. Man vill ha en konstruktiv debatt om jämställdhet, men då måste vi också våga ta avstånd från kvoteringar.
 
Ardalan Samimi