Undersökningen gjordes inför valet 2006 och inför valet 2010. Allmänt kan sägas att befolkningen ligger något mer till vänster än till höger. Snittvärdet för samtliga sjönk från 5,49 till 5,44 på en skala från 1-10, alltså strax under, läs till vänster om mittpunkten 5,5. Mest till vänster ligger personer med endast grundskoleutbildning som s snitt ligger på 4,96 på den tiogradiga skalan. Även kvinnor, ungdomar upp till 29 år och innevånare i orter med under 10 000 innevånare ligger till vänster om mittpunkten. Till höger om mittpunkten ligger främst män, personer med eftergymnasial utbildning, och personer som bor i städer med fler än 80 000 innevånare, främst Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mellan mätperioderna har skillnaderna förstärkts. Ungdomar och personer med högst grundskoleutbildning har gått till vänster på skalan med 5,7 respektive 4,4 procent. Även pensionärerna, 65-89 år, tar ett kliv till vänster, med 4,8 procent, en möjlig teori är att alliansregerings skatteregler för pensionärer föll i mindre god jord.
Storstadsborna, personer med eftergymnasial utbildning, drar däremot till höger med 1,9 respektive 2,4 procent. Alliansregeringen vinner även viss mark i gruppen 30 -49 år.