För undersökningen genomfördes 1 068 intervjuer 9-15 februari.

På frågan om ”Vilka som bär störst ansvar för samhällsutvecklingen”, gick det att ange tre svarsalternativ. 86 procent hade med regeringen & politiska beslutsfattare bland sina svar följt av 45 procent för individer/medborgare & 27 procent för lokalsamhällen/kommuner.

Här är hela listan:

1. regeringen & politiska beslutsfattare 86 procent
2. individer & medborgare 45
3. lokalsamhällen & kommuner 27
4. företag & näringsliv i Sverige 19
4. utbildningsinstitutioner & skolor 19
6. media & kommunikationsbranschen 18
7. jag själv 13
7. internationella organisationer såsom EU & FN 13
9. forsknings- & innovationssektorn 7
10. internationella företag 3
10. ideella organisationer 3
12. kända personer/influencers 1