– Som alla andra berörs man av det som händer i Ukraina. Kopplat till det så pågår det en diskussion bland politiker och experter om behoven av ökade försvarsanslag och ökad försvarsförmåga i många länder vilket är naturligt givet kriget i Ukraina. Det skapas då också ett större intresse för våra produkter och system och hur läget i världen påverkar oss som bolag, berättar Saabs presschef Mattias Rådström.

Vilka typer av medier hör av sig?
 – Det är allt från internationella medier och affärsmedier till lokalmedia på de orter där vi har tillverkning och utveckling.

Någon produkt som det är särskilt stort intresse för?
 –Saab har en bred portfölj med allt från stridsflyg, antitankvapen till sensorer och ubåtar. Det som det pratas mycket om nu är antitankvapen som bland annat används för att bekämpa pansarfordon.  Det är för tidigt att säga något om hur läget påverkar orderingången. Den dagen det kommer in ordrar och beställningar kommer vi att kommunicera det på vanligt sätt. Men vi ser helt klart ett ökat intresse för våra produkter och system från många länder.

Behöver ni omorganisera er för att klara trycket?
 – Nej, vi jobbar efter våra vanliga rutiner på pressavdelningen. Vi klarar av att det för tillfället ringer fler journalister.

Hur era pansarvapen används visas i Ukraina visas dagligen i sociala medier, till exempel Tiktok. Är det något ni följer?
 – Vi bevakar regelbundet det som skrivs och vad som sägs om oss i sociala och traditionella medier. Det gör vi nu också, så det är inget som förändras.

Får ni negativt bevakning?
  –Det vet jag inte om jag vill säga, vi får rent allmänt en större exponering för bolaget och våra produkter. Men framförallt är det en humanitär katastrof det som sker i Ukraina som är en direkt följd av anfallet från Ryssland.

Saab syns nu också i breda medier med en annonskampanj, en native-kampanj i en serie ”artiklar”, under namnet Till vårt försvar som bygger på ”journalisten” Ebba Kleberg von Sydow.

– Det är en tidigare kampanj som vi kör igen och där vi bland annat diskuterar olika frågeställningar såsom krisberedskap, varför vi över huvud taget behöver ett försvar och vad som är värt att försvara. Ytterst vår demokrati och öppna samhälle. Det är frågor som är mer centrala än någonsin.