Idag fattade socialutskottet beslut om marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter. Snusvännerna behöver inte oroa sig.

Socialutskottet skulle ta beslut om förändringar initierade av den förra hälsoministern Gabriel Wikström (s). Utskottet gick på regeringens linje. Men undantag gjorde för snus vad gäller: marknadsföring, självbetjäning och e-handel. Där är det de tidigare reglerna som gäller.

Utskottet riktar också ett tillkännagivande till regeringen om att likställa nätförsäljning av tobaksprodukter med butiksförsäljning.

Besluten fattades med majoritet.