Ulrica Schenström lämnar sin post som ordförande för Moderaternas kvinnoförbund.  Hon ställer inte upp för omval.

– Jag har varit ordförande och vice ordförande i fyra år och känner att jag vill fokusera på mitt företag och min roll som politisk kommentator. Jag meddelande valberedningen i januari, säger Ulrica Schenström.

Vad har förbundet uträttat under din tid, tycker du?
  – Allra mest nöjd är jag över mentors-programmet – att vi har fått igång ett kvinnligt nätverk där vi stöttar varandra i motgång och framgång, säger Ulrica Schenström och lägger till:

– Jag är också nöjd med att vi har fortsatt och till viss del utvecklat utbildningen Aktion MKF, som är den enda långsiktiga utbildningen i moderaterna och som vänder sig till förtroendevalda kvinnor och där man lär sig politik och reformutveckling, ledarskap, medier och opinionsbildning.

En av Ulrica Schenströms lärdomar är att Moderaterna behöver blir bättre på reformutveckling.

– Här har partiet många läxor att göra. Vi har försökt pressa på men det finns mycket kvar att göra. Personligen är jag fortsatt fokuserad på att utreda föräldraförsäkringen, som jag tror måste reformeras med anledning av problemen med de kvinnliga lönenivåerna och pensioner den leder till så att inte kvinnor blir fattigpensionärer. Hur den skall se ut exakt har jag inte helt landat i men den måste reformeras! Att dessutom kvinnor idag är de som dominerar universitet och högskolor kommer ställa många nya krav på framtida reformer och förhållningssätt. Jag är helt övertygad om att framtida generationer kommer kräva jämlikhet vad gäller både löner och pensioner. Att inte bara vara nöjd över att få vara med i ett sammanhang utan faktiskt kräva samma villkor. Det är fortfarande en hel del att göra här och det påpekar bl.a. både OECD och ESO-rapporter.

Att du slutar, vad skickar det för signal till partiet?
Det sänder väl mer en signal till omvärlden om att det är möjligt att komma och gå i politiken. Jag är inte så säker på att moderaterna har sett det sista av mig än, säger Ulrica Schenström.