Moderaternas riksdagsgrupp har haft möte och där presenterade partiledaren Ulf Kristersson sin strategi för nästa vecka, då han på nytt ska lämna rapport till talmannen om regeringsbildningen. Planen har Ulf Kristersson lagt ut på Facebook.

I onsdags presenterade Ulf Kristersson två alternativ för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

  1. pröva en Alliansregering
    ”En regering med de fyra allianspartierna ska prövas i riksdagen. Då får riksdagen bestämma om den kan tolerera en Alliansregering, eller ”hellre låta stafettpinnen gå över till Stefan Löfven”. ”Jag tycker inte vi ska ge S vetorätt mot Alliansen”, anser Ulf Kristersson.
  2. ett eller flera allianspartier bildar regering
    Ulf Kristersson kallar förslaget för ”3-2-1”. Det innebär att regeringen ska bestå enbart av Moderaterna, eller av Moderaterna ”plus de allianspartier som nu kan och vill ingå i den regeringen”. Denna regering ska agera som en fullskalig Alliansregering skulle ha gjort. Alliansens reformagenda och Alliansens ekonomiska politik utgör basen för den nya regeringens politik. Varken Sd eller V ges inflytande. Allianspartier som står utanför regeringen blir istället ”nära samarbetspartners”. Minoritetsregeringen lägger fram förslag som riksdagen röstar på.

Ulf Kristersson föreslår också att alla Alliansens partier ”ger den nya regeringen ungefär ett år, innan samarbetet utvärderas och frågan prövas om vi kan bredda regeringen”.

tidsplan
I början av nästa vecka kommer Ulf Kristersson att säga till talmannen Andreas Norlén att han står till förfogande som Sveriges nästa statsminister på något av Moderaternas två förslag.