Han lyfte fram dem med inom ramen för att ”det spelar roll vem som är XXX”.

Fyra personer nämnde Ulf Kristersson särskilt. De var i tur och ordning :

* försvarsminister Pål Jonson.
* justitieminister Gunnar Strömmer.
* migrationsminister Maria Malmer Stenergard.
* finansminister Elisabeth Svantesson.

Han tackade även KD, L och SD för ”god samarbetsanda” och nämnde ”Ebba, Johan och Jimmie”.