Som väntat avvisar Socialdemokraternas partiledare en alliansregering. Det berättar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på DN Debatt inför en presskonferens som han ska hålla inom kort.

”Jag har undersökt möjligheten att en alliansregering skulle kunna tillträda som ett resultat av överenskommelser med Socialdemokraterna. Stefan Löfven har tydligt avvisat den möjligheten. Jag går nu vidare med mina sonderingar för att bilda en alliansregering grundad i den reformagenda vi gått till val på”, skriver Ulf Kristersson.

Detta berättar han efter att ha hälsat på talmannen Andreas Norlén för en planerad halvtidsavstämning.

På DN Debatt skriver han vidare:

”Mitt mål är fortsatt att bilda en alliansregering som är grundad i den reformagenda som Alliansen gemensamt har utvecklat och gått till val på. Den politiken är bra för Sverige och har störst möjligheter att också få stöd i riksdagen.”

Och ytterligare:

”Det har jag nu informerat talmannen om. Men jag har också meddelat talmannen att jag nu går vidare med mina sonderingar, och att jag avser att använda hela den tid jag har fått till mitt förfogande. Mitt mål är fortsatt att bilda en alliansregering som är grundad i den reformagenda som Alliansen gemensamt har utvecklat och gått till val på. Den politiken är bra för Sverige och har störst möjligheter att också få stöd i riksdagen.”

På presskonferensen säger han:

– Jag har noga sonderat möjligheterna för förstahandsalternativet, en gemensam Alliansregering som tillträder efter en överenskommelse med Socialdemokraterna. Jag kan konstatera att det inte finns förutsättningar för det.

Ulf Kristersson berättar också att ställt frågan till Stefan Löfven om det går att göra politiska överenskommelser som gör att Socialdemokraterna kan tolerera att en Alliansregering bildas?

Nu fortsätter arbetet med att försöka bilda en regering.

– Jag kommer att använda använda veckan till att sondera möjligheten att bilda en Alliansregering utan Socialdemokraterna. Nu ska vi gå vidare med Alliansens gemensamma andrahandsalternativ. Senast på tisdag om en vecka kommer jag att återkomma