Som väntat röstades Ulf Kristerssons förslag till regering ned med bred majoritet i dag. Nu väntar näst steg för talmannen Andreas Norlén.

Han berättar på en presskonferens att han redan i dag ska kontakta partiledarna till nya möten.

– I morgon ska jag stämma av med partiledarna och höra deras funderingar och höra deras synpunkter på hur processen ska föras framåt. Det är uppenbart att mina möjligheter inte är så talrika, säger han och berättar vidare:

– Jag kan låta ytterligare någon person sondera. Jag skulle kunna talmansavisera en kandidat och möjligen finns ytterligare någon möjlighet.

154 ledamöter röstade ja och 195 röstade emot Ulf Kristerssons regering. Ingen ledamot var frånvarande. Resultaten speglar exakt mandatfördelningen mellan partierna som sade sig vara för och mot regeringen KD + M.