Rankingen presenterades på DN Debatt i torsdags. Den listar kommunens resultat efter extraordinära poster i kombination med påslag för lärarnas löneutveckling för 2012 och 2013.
 
Tyresö har gått till motattack på den egna sajten och berättar att siffrorna från Lärarnas Riksförbund inte är korrekta. Kommunen har höjt lärarlönerna med 4,21 procent år 2012 och 2,31 procent år 2013, vilket ger 6,52 jämfört med 6,28 i Lärarnas Riksförbunds statistik.
"Det verkar som om flera utpekade kommuner har tillskrivits ett schablonpåslag om 2,00 för 2012", skriver kommunen, som också påpekar att fackförbundets medlemstidning Skolvärlden, producerad av OTW, har skrivit en artikel på " samma felaktiga siffror".
Dessutom har inte Lärarnas Riksförbund tagit hänsyn till snittlönerna, där Tyresö är i "nivå med snittet" och snittlönen för gymnasielärare i Tyresö är "bland de högsta i länet".
Tyresös kommunikationschef Karin Hassler har försökt få klarhet i hur Lärarnas Riksförbund har tagit fram statistiken.
– Jag har inte fått svar på vad de använder för källor. Det har de inte svarat på.
Hon tycker också att Lärarnas Riksförbund har förenklat resonemangen.
– Kommuner behöver ju också göra ett positivt resultat för att klara pensionsutbetalningarna. De har en förenklad syn.
Vad betyder listningen för bilden av Tyresö?
– Det har jag inget facit på.
Hur känns det?
– Det är tråkigt att man utelämnar de faktiska lärarlönerna och bara tittar på procentsatserna. Jag kan förstå att det gagnar deras syften, men det ger en sned bild.