Den förra statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldts bolag fortsätter att gå som Shinkansen-tåget. Och ägaren får belöning i form av ett tvåsiffrigt miljonbelopp i vinstutdelning.
Fredrik Reinfeldt AB som ger ut böcker, håller föredrag och annat ökande under sitt senaste räkenskapsår (brutet i april) omsättningen med 5,4 procent till 15,3 miljoner kronor.  Dock är det 31 procent under rekordnoteringen på 22,4 miljoner kronor.

Under det senaste räkenskapsåret pressade Fredrik Reinfeldt personalkostnaden för de tre snittanställda med 16 procent till 2,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent till 11,6 miljoner kronor, vilken ger en hälsosam rörelsemarginal på 75 (74) procent.

Bolagets ägare klipper till och plockar ut 17,5 miljoner av vinstmedlen.

Då skickar också Fredrik Reinfeldt AB 2,6 (2,4) miljoner i vinstskatt till finansminister (s) Magdalena Anderssons statskassa.