Utmärkelsen spänner över 23 jurygrupper med vardera ett 10-tal underkategorier.

Med en kampanj för Teknikföretagen som skulle förmå regeringen att anta en STEM-strategi (en strategi för vetenskap, teknologi, engineering och matematik), kammade Reform Society hem vinster i kategorierna Best international digital campaign och Best European online ad campaign.

”Idag saknar 8 av 10 teknikföretag i Sverige rätt kompetens. Utan rätt utbildningsinsatser finns en uppenbar risk att Sverige halkar efter andra länder. Det var det kampanjen tog avstamp i”, kommenterar Victor Svedberg som är kampanjstrateg på Reform Society.

”Det känns fantastiskt kul att vinna ett sådant här fint internationellt pris. Men den största vinsten är de resultat som kampanjen bidrog till”, kommenterar Li Ljungberg som är expert i kompetensförsörjning och näringspolitik på Teknikföretagen.