De tre är Daniel Bäckström, Elisabeth Thand Ringqvist och Muharrem Demirok.
De två sistnänmda är invalda i riksdagen 2022.

De tre ska nu ge sig ut på turné genom Sverige med följande destinationer:

Stenungsund 12 november
Piteå 21 november
Alvesta 26 november
Stockholm 2 december.

Efter turnén kommer valberedningen att föreslå en kandidat.

En av förhandsfavoriterna, Helena Lindahl, passerade inte i valberedningens nålsöga.

”Jag vill trots allt försöka se glaset som halvfullt och kan konstatera att jag haft ett stort stöd av medlemmar och kommunala kretsar. Jag hade gärna representerat den delen av den breda folkrörelsen Centerpartiet, men så blir det inte och det får man lov att acceptera”, skriver hon på Facebook.

Dock kan vem som helst kandidera till partiledarposten fram till extrastämman, som ska hållas i Helsingborg 2 februari 2023.

Valberedningen hade framförallt två rutor som behövde få en ”grön bock”, som valberedningens ordförande Jan Andersson utrycker det.

Dessa var:

* Möjligheten att kunna bli vald.

* Förmågan att klar av att utföra uppdraget.

 

Jan Andersson berättade också om de egenskaper valberedningen letade efter:

* Goda ledaegenskaper, leda partiet på ett ”inkluderande och inspirerande” sätt.

* Vara en god kommunikatör, kunna förklara komplexa saker på ett begripligt sätt.

* Driva det strategiska arbetet både vad gäller politik och organisation.
* Förmåga att bemöta motståndare med respekt.

* Karisma.

* Visionär förmåga ”bortom det dagsaktuella”

* Kunna fatta och stå för beslut.