Sedan tidigare har regeringen utsett Jean-Luc af Geijerstam från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, till ordförande för kommissionen. Idag har Kristdemokraterna presenterat sin kandidat till kommitteen. Kristdemokraterna nominerar Elisabet Lann, kommunalråd i Göteborg.
Hon har även varit kanslichef och statssekreterare i statsrådsberedningen.