Europeiska kommissionen godkände 30 november det nya svenska mediestödet, som bland annat innebär att stödet à 1 miljard kronor riktas om till lokala medier. Det nya stödet träder i kraft 1 januari 2024.

Tidigare har varje riksdagsparti nominerat en ledamot till nämnden. Nu har regeringen utsett en nämnd på eget bevåg. Ordförande blir den förra  kammarrättslagmannen Anita Linder, som ör förordnad sedan 1 januari 2023 till 31 december 2025.

Två journalister tar plats: Ola Sigvardsson och Lars Truedson.

Övriga nya ledamöter kommer från akademin:  forskaren Carl Heath, professorn Bengt Johansson och docenten i företagsekonomi, Mart Ots.