Beslutet togs på Novus bolagsstämman som hölls torsdagen 3 november. Kinna Bellander, som avgått som vice vd för TV4 i höst,  går in som ordinarie ledamot och kan därmed casha in ett årligt styrelsearvode på 40 000 kronor. Novus som levererar opinionsmätningar till TV4, får därmed en styrelse bestående av Bertil Jacobson, Jan Nygren, Torbjörn Sjöström och Kristin Sjöström.
Styrelsen har frihet att genomföra en nyemission på upp till 2 miljoner aktier.
Under det senaste bokslutsåret (brutet juli) gick omsättningen ned med 1,7 procent till 27 miljoner kronor. Omsättningen ligger dock 20 procent högre än 2008/2009. Under det senaste bokslutsåret tappade Novus två tredjedelar av rörelseresultatet som därmed hamnade på 428 000 kronor. Det gav en rörelsemarginal på 1,6 procent jämfört med 4,5 procent året innan. Omsättningen på de 15 snittanställda låg i snitt på 1,8 miljoner kronor, en minskning på 8,2 procent.