De tre nya krafterna går in som anslutna på byrån som därmed kommer upp i 16 medarbetare varav nio anställda.

En av de tre nya är den förra S-ledamoten Tone Tingsgård, som i grunden är universitetslärare i ryska. I mars 2017 lämnande hon över utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan till regeringen.

Henry Sténson har haft flera tunga som kommunikationsdirektör på företag som SAS, Ericsson och Volvo. Han är i grunden moderat och något av de tunga koncernernas huskommunikatör. Senast har han haft en roll som konsult på Brunswick.

Susanne Nordling har en bakgrund från Miljöpartiet och som landstingsråd och gruppledare i hälso- och sjukvård i Region Stockholm. Hon har också varit politisk sekreterare för Miljöpartiet i Region Stockholm.

– Genom dessa rekryteringar tillför vi en ny dimension till vårt kunderbjudande. Vi är otroligt glada och stolta, säger Joakim Kellner, byråchef på The Labyrinth.