Transportstyrelsen föreslår en i en rapport förslag på regeländringar för att elsparkcyklandet ska bli säkrare. Daniel Helldén (mp), trafikborgarråd i Stockholms stad är inte imponerad.

Transportstyrelsen har lämnat förslagen på regeländringar till regeringen.

Transportstyrelsen föreslår
* Sopad begräsning av motoreffekten på 250 watt för elsparkcyklar så att trafiksäkrare elsparkcyklar kan byggas.
* Förbud mot att köra elsparkcykel på trottoaren med undantag för personer med fysisk funktionsnedsättning.
* Fasa ut ”på sikt ut” cykelpassager (där cyklar passerar en väg).
* Ta bort möjligheten att cykla på väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h och om cyklisten är över 15 år när det finns cykelbana.

Däremot anser inte Transportstyrelsen att det behövs en ny fordonskategori elsparkcyklar utan de är i lagens mening lika med en cykel.

Transportstyrelsen anser att kommunerna ”i större utsträckning” ska använda upphandling som ett sätt att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar. Detta tror inte Daniel Helldén på:

”Det är inte rimligt att tro att kommuner kommer att börja upphandla elsparkcyklar. Lagstiftningen för upphandling är för trubbig och kommuner har inget att vinna på att betala för något som redan finns. Vi vill ha rätten att styra upp det som redan existerar”, kommenterar han.

Han saknar också regelförslag på hur och var elsparkcyklar ska ställas.

”Vi vill komma till rätta med röran på våra gator. Då behöver vi få bestämma var och hur elsparkcyklarna ska ställas. Transportstyrelsen duckar helt för parkeringsproblemen och dumpar frågan i kommunernas knä. Vi hade förväntat oss mer”.