Omsättningen låg på 22 miljoner kronor. Rörelseförlusten ökade från -942 000 kronor till -5,9 miljoner kronor.
Byrån hade år 2007 en omsättning på 49 miljoner kronor och gjorde en vinst som på sista raden uppgick till 6,4 miljoner kronor. Sedan dess har byrån stadigt minskat lönsamheten och försäljningen. Byrån inledde under 2010 en offensiv för att få upp försäljningen, något som ska få genomslag i siffrorna för 2011.
Under 2010 minskade byråns kostnader med 13 procent, inte minst på grund av att personalkostnaderna kunde sänkas från 22,7 till 20,6 miljoner kronor.
Antalet snittanställda minskade från 29 till 27 medarbetare.