Undersökningen är gjord bland 100 b2b-säljare i Norden, 25 i varder Norge, Sverige, Finland och Danmark.

15 procent av säljarna upplever att det har blivit mycket svårare att sälja, 35 procent upplever att det har blivit svårare. Endast 14 procent tycker att det har blivit lättare.

Anledningar som uppgav var att kommunikationen i säljteamen hade försämrats under pandemin, att pandemin hade försämrat möjligheterna att sälja utomlands och att orderna har uteblivit.

12 procent jobbar idag heltid på kontoret.
Närmare 40 procent av säljarna uppgav att de förväntas jobba heltid på huvudkontoret, närmare 40 procent deltid. Här sticker Sverige och Danmark ut med högre krav på fulltid på jobbet, 54 respektive 45 procent.

De fem största utmaningarna för säljare är:

1. Vara glad på jobbet: 43 procent
2. Få respons från prospekt och kunder: 40
3. Hålla sig motiverad: 39
4. Förklara varför vi är annorlunda: 35
5. Skapa tillit och trovärdighet: 31

Här sticker Sverige ut med 56 procent som ser motivation som största utmaning och 44 procent som ser hantera stress och mental hälsa som utmaning. Punkten om stress och mental hälsa fanns inte på topp fem för något annat nordiskt land.