I ett inlägg på Twitter berömmer Richard Jomhsof en Youtube-krönika i SD-kanalens Riks av den nya medarbetaren Richard Sörman, docent i romanska språk. Han driver tesen att den nya regeringen måste städa upp efter den förra, men att Anders Lindberg inte visar någon förståelse för detta.
Illustrerat bland annat av en kvinna som ligger vid Richard Sörmans fötter och torkar bort uthällt kaffe.

Inlägget hyllas av Richard Jomhsof, som efter valet 2022 är justitieutskottets ordförande.

Han skriver på Twitter:

”Det är uppenbart att är en av de sämsta (och mest patetiska) ledarskribenter vi har i Sverige”.

Inlägget har fått 1 303 gilla-markeringar och 172 reaktioner när detta skrivs.

 

Inlägget har även fått Tidningsutgivarna, som organiserar landets största medier, att reagera:

–  Det är mycket anmärkningsvärt att ordföranden i justitieutskottet i så hårda ordalag angriper en framträdande opinionsbildande journalist. Den fria opinionsbildningen är en hörnsten i den svenska demokratin, säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna.