Det rör sig om ”en utmärkelse och ett hedersomnämnande till den kommun, myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen eller enskild person som verkar där, och som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera”.

TUs medlemmar kan nominera kandidater. Nomineringarna ska innehålla konkreta exempel.

Vinnaren utses av TU och ska tillkännages i december.

”Offentlighetsprincipen har tjänat det svenska samhället väl genom åren och en av TU:s viktigaste uppgifter är att värna och stärka offentlighetsprincipen”, kommenterar TUs ordförande Victoria Svanberg.