TT anlitar danska Copy Right Agent för att driva in pengar för bilder som använts av aktörer ovetande om att de är upphovsrättskyddade.  Copy Right Agent har anklagats för att använda sig av hårda och ”gansterliknande” metoder och i går skrev pr-konsulten Petter Andreasson ett mejl till de högsta cheferna för TTs ägare Schibsted och Bonnier och påpekade oegentligheter. Men Per-Anders Broberg, vd, chefredaktör och ansvarig utgivare, tycker att han har på fötterna.

När det gäller fysiska produkter som ”man råkar ta med och missar att betala i kassan” förstår alla vad som gäller, säger Per-Anders Broberg.

– Men vi ser nu allt fler upphovsintrång när det gäller bildmaterial för de fotografer och bildbyråer vi jobbar med. Ytterst är det deras bilder vi förmedlat och säljer. Vi vill inte att deras bilder ska användas utan att de får betalt. Vi har tittat på hur andra nyhetsbyråer i Europa jobbar med att använda agenter och har anlitat Copy Right Agent. Hur de formulerar sig och driver på, tar vi ansvar för och jobbar med.

Per-Anders Broberg utvecklar:

– När vi går ut och säger vilken tidsfrist som gäller och vilken ersättning som ska betalat är det viktigt med ett tonläge som sker på ett sätt som vi kan stå bakom. Där har inte Copy Right Agent någon annan uppfattning.  Vi har också jobbat mycket med kommunikationen om upphovsrätt och användande på vår hemsida.

Att det sker fel när Copy Right Agent driver in pengar för bilder som någon har använt, medvetet eller omedvetet, sticker Per-Anders Broberg inte under stol med.

– Det händer att någon har köpt bilder på ett korrekt sätt och att någon påpekar det. Det har hänt ett antal gånger. Då är det klart att vi rättar till det. Sedan finns det andra som tycker att bara man plockar bort bilden så är det bra. Det kan vi ha olika uppfattningar om, om vi ska avstå ersättningar eller inte.

– Med allt detta sagt, vill vi inte vara som den olympiska rörelsen, som går lite för hårt fram närt det gäller hur OS-ringarna får användas. Vi ser ju att det ibland handlar om ungdomar eller skolarbete och att det inte är satt i system. Men kommer det till stora företag, kommunikationsbyråer och organisationer menar vi att medvetenheten måste vara större och att det är skäligt att göra rätt för sig.

Är inte Copy Right Agents jakt på bildanvändare ett hot mot yttrande och tryckfriheten, när det till exempel gäller aktörer som vill citera och visa hur medier rapporterar om en nyhet?
 – Det där är en kombination av sedvänja och upphovsrättslagstiftning.  Man kan inte kringgå upphovsrätten för att man gör en skärmdump och använder bilden illustrativt. Länkar man till någon publicering finns det reglerat. Men skärmdumpar är en gråzon eller riskzon beroende på hur du vill uttrycka det.

Hur mycket pengar drar ni in via Copy Right Agent?
 – Vi pratar aldrig om den typen av affärsuppgörelse. Jag är förvånad över att det finns så mycket obetalda bilder och oreglerat användande där ute.

Får Copy Right Agent betalt efter bildanvändande de upptäcker och drar in pengar till?
 – Nej, vi har ett commitment att de betalar för att de hjälper oss och för arbetet som går åt.

Per-Anders Broberg påpekar att det är TT som fattar slutgiltigt beslut när det ska krävas in ersättningar.

– Det är viktigt för oss att arbetet sker i två steg. Copy Right Agent gör ett första urval. Sedan motkontrollerar vi. Då är det TT själva som väljer vilka ärenden som ska drivas vidare, säger han och lägger till:

– Merparten accepterar, en del vill ta en diskussion. En mindre del vill inte acceptera. Jag tycker att är ett lite lättvindigt att tänka att man bara har använt en bild, men det sitter ganska många därute som har som levebröd att ta och sälja de här bilder och upphovsrätt är viktigt.