Det börjar samlas en bred opinion över partigränserna för fortsatt svensk kärnkraft. Även vänsterpartister och miljöpartister börjar backa upp det utdömda energislaget. Energiöverenskommelsen kan spricka.

Den 2 april ökade Moderaterna trycket i kärnkraftsfrågan.  Sedan valrörelsen har Kristdemokraterna partiledare Ebba Busch Thor varit tydlig med att partiet ser kärnkraft som en del av lösningen för ett fossilfritt Sverige. Hon vill att staten hellre skänker bort de två reaktorerna i Ringhals än att Vattenfall lägger ner dem år 2020 som tänkt. De sade hon i en intervju i TV4 i början av mars.

Även Sverigedemokraterna är för fortsatt kärnkraft och kräver att Ringhals 1 och 2 ska drivas vidare.

”Det är den enskilt mest effektiva åtgärden om man vill minska utsläppen av växthusgaser. Andra partier sysslar med klimatpopulism, vi sysslar med effektiv klimatpolitik”, har SDs miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen sagt.

Nu bekänner Moderaterna färg och det rejält. I en debattartikel i Dagens Industri ställer Ulf Kristersson, partiledare, Carl-Oskar Bohlin, ordförande näringsutskottet och Jessica Rosencrantz, andre vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet ett ultimatum: Målet måste vara ett ett 100 procent fossilfritt elsystem och inte som i dag ett ”förnybart” energisystem.

Moderaterna kräver också att läggs forskningspengar på kärnkraft. Sedan tidigare vill Sverigedemokraterna att det byggs en forskningsreaktor.

Moderaterna tar spjärn i FNs klimatpanel som pekar ut kärnkraft som en viktig del av klimatproblemens lösning och anser att kärnkraften i världen måste öka med 90-200 procent om klimatmålen ska nås. Moderaterna bjuder in till överläggningar och ändras inte målet hoppar Moderaterna av energiöverenskommelsen redan inom en månad. Sedan tidigare ställer sig Liberalerna utanför överenskommelsen, just på grund av kärnkraften.

Moderaterna hänvisar även till en rapport från Sweco som slår fast att elbehovet kommer att öka med nära 30 procent fram till år 2045, om industrins färdplaner mot fossilfrihet ska förverkligas.

Tydligt för fortsatt kärnkraft i dag är alltså M, SD, KD och L.

Kärnkraftsanhängarna fick i går oväntat stöd. I ett debattinlägg i Sydsvenskan slår Mikael von Knorring (v), Take Aanstoot (mp) och Dan Tilert (c), fast att ”Kärnkraften är en av de bästa energikällor vi har för klimatet.” Trion är med i ”nätverket sol-, vind- och kärnkraft” och hänvisar också till FNs klimatpanel.

Sverige behöver en ny energiöverenskommelse med en kraftig utbyggnad av fossilfri el. Det händer inte av sig själv. Lägger vi den gamla konflikten mellan vind- och kärnkraft bakom oss är chansen mycket större att trycket från klimatrörelsen faktiskt leder fram till en uppgörelse som är både bred och radikal.

Trion skriver:

”Klimatet är en historisk fråga som kräver att alla är beredda att öppet och ärligt ompröva tidigare ståndpunkter. I den här frågan, som i flera andra, märker vi att det faktiskt håller på att hända nu – mycket tack vare IPCC.”

Återstår således en socialdemokrat som står upp för kärnkraften för att partikartan ska bli komplett.