Regeringen håller på att sälja Vattenfall Power Consultant som är ett av större engineering- och konsultbolag med tjänster inom teknik, miljö och management för hela energibranschen till Pöyry PLC i Finland. Försäljning av denna spetskompetens till Finland, är en följd av Vattenfalls nya strategiska inriktning, som innebär fokus på kärnverksamheten och de svenska, tyska och nederländska marknaderna. Att erbjuda tekniska konsulttjänster på den externa marknaden är inte längre kärnverksamhet för Vattenfall, står det på
Vattenfalls hemsida.
En av oppositionens största framgångar var att stoppa regeringens planer på att sälja statliga bolag. Nu blir det bråk i riksdag på nytt om detta. Försäljning strider mot riksdagens beslut om att regeringen inte ska sälja statliga bolag, anser Karin Åström (s).
 
I sin interpellation som finansmarknadsminister Peter Norman (m) ska besvara idag i riksdagen frågar sig Karin Åström.
* Anser statsrådet Peter Norman att försäljningen av Vattenfall Power Consultant AB uppfyller de krav som god affärssed ställer på styrelsen när det gäller att följa andemeningen i riksdagens beslut att inte sälja företag med statligt ägande?
* På vilket sätt avser statsrådet Peter Norman att säkerställa att Sverige, genom försäljningen av Vattenfall Power Consultant AB, inte tappar nödvändig kompetens i arbetet för energiomställning?
Tonchi Percan