Pr-byrån Westnader får tre nya delägare.

De nya delägarna är konsulterna Mattias Falk, Maja Stridsberg och kontorsassistenten Zeynep Isi.

Westander värderas till 20,3 miljoner kronor. Trion köper 0,2 procent vardera. De får alltså slanta in 41 000 kronor.

De nya ägarna köper sina andelar av den ena grundaren Henrik Westander som därmed går ner till 24,4 procent i ägarandel av företaget. Patrik Westander är huvudägare med 50,1 procent. Sedan äger 21 anställda mellan 0,2-4,4 procent.