Samtidigt som debatten rasar om vem som egentligen hittade på att det skulle tillsättas en myndighet som granskar välfärden, har 13 personer lämnat in sina ansökningar till jobbet som ”generaldirektör inom Regeringskansliet med uppdrag att förberedda och genomföra bildandet av en tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård samt socialtjänst.” Myndighetens tilltänkta namn är Inspektionen är vård och omsorg. Bland de tretton som har sökt finns överläkare, stadsdirektörer och stadsdelschefer.
Om det ska bli något chefsjobb för de intresserade, måste först beslut fattas om myndigheten verkligen startar, något som inte tycks helt fastlaget idag.
 
här är listan på personer som är intresserade av tjänsten
Anna-Karin Edstedt Bonamy, Biträdande överläkare, Södersjukhuset AB
Helén Eriksson-Elf, Vice stadsdirektör, Göteborgs stad
Roberto Felizia, verksamhetschef, Universitetssjukhuset i Linköping
Margareta Hammarström, verksamhetschef, Södersjukhuset och adjungerad professor vid Karolinska Institutet
Lena Karlsson, biträdande verksamhetschef, stiftelsen Credo
Seher Korkmaz, chef för medicinska tjänster och administration på, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting
Niko Laine, ansvarig för kris- och traumacentrum inom Sörmlands läns landsting
Peter Nordström, direktör för Överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad
Staffan Norrbacka, regionombudsman, fackförbundet Vision
Manólis Nymark, biträdande chefsjurist, Rättsmedicinalverket   
Carina Tempel, stadsdelschef, Malmö
Robert Wiksten, avdelningschef, Norrlands universitetssjukhus
Annemieke Ålenius, administrativ direktör, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tonchi Percan & Rolf van den Brink