Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, får säga nej till företag och är orolig för att bostadsbyggen ska kunna bli av på grund en elbrist. Han tycker att energiminister Anders Ygeman (s) är en av politikerna som ”negligerar Skåne”.

Mikael Rubin försöker få företag att etablera sig i Trelleborg, inte minst inom spedition och logistik och få företag att bygga 8 000 bostäder. Men han tycker att staten inte gör tillräckligt vad gäller infrastruktur.

–Vi har en hamn där järnvägstrafiken har minskat radikalt. Vi måste ha dubbelspår till Trelleborg. Och elförsörjningen är inte tillräcklig. Vi har fått tacka nej till ett företag för att strömmen inte räckte till. Då pratar vi 200-300 arbetstillfällen.

Mikael Rubin är också orolig över elförsörjningen till bostadsbygget.

– De bostäderna behöver också ha el. Vi funderar också på att elektrifiera vägar. Vi måste ha mer ström.

Men i dag är Mikael Rubin inte ens säker på att elen ska räcka till bostadsbygget.

– Så är det. Även om man nu sätter klutarna till nu, kommer elbristen ändå att få betydande effekter för Trelleborgs näringsliv och samhällsbyggnad.

Vad beror elbristen på?
 – Det produceras tillräckligt mycket el i Sverige. Men den produceras i norra Sverige och transporterna till södra Sverige fungerar inte. När man lade ner produktionen här i Barsebäck 1999 och 2005 så planerade man inte för nya eltransporter.

Vad ska regeringen göra
 – Man måste se till att lägga in pengarna som behövs nu. Varje dag, varje vecka, som vi förlorar, är oerhörd betydelse för Trelleborg och resten av Skåne.

Vad är det konkret regeringen ska göra?
 – De ska bygga nät. Det är framdraget till Hurva, men utbyggnaden behöver fortsätta nu. Det har gått så långt nu att det inte ens finns produktion av kabel. Då får man se till att köpa in. Sedan kan man kombinera det med andra lösningar och innovationer som batterier, men det kommer att ta alldeles för lång tid.

En del partier vill bygga ny kärnkraft. Är det ett alternativ?
 – Kärnkraft, havsbaserad vindkraft, jag har inga som helst problem med det. Det viktigaste är att vi inte hamnar i elbrist så att vi inte kan utveckla vårt miljötänk. Det ska inte ett industriland som Sverige göra.

Mikael Rubin deltog i en debatt under Almedalsveckan med energiminister Anders Ygeman som har frågan på sitt bord.

– Han var tydligt med att det finns elproduktion, men också med att staten inte kan göra något nu. Men det är faktiskt så att staten har ett ansvar för försvaret, rättsväsendet och infrastruktur. Staten har misslyckats och det ville jag säga tydligt. För Trelleborgs skull. För de skånska kommunernas skull. Det här funkar inte längre.

Vad fick du för respons från Anders Ygeman?
 – Han tyckte att jag överdrev. Och att det fanns el och att det inte var ett så stort problem, säger Mikael Rubin och lägger till:

– Det här negligerandet av Skåne, det är inte bra. Oavsett partitillhörighet så har Skåne fått för lite utrymme. Skåne fick mycket pengar sedan Öresundsbron byggdes. Sedan har man byggt Botniabanan, man har byggt i Göteborg och man bygger ut i Stockholm. Umeå fick nästan en halv miljard till att bygga broar och cykelstigar. Nu känner jag att det är dags för Skåne igen.

Varför har ni tappat tågtrafik till godshamnen?
 – Det är så billigt med utländska lastbilstransporter, med andra krav än vad vi har i Sverige. Det är alldeles för billigt med de transporterna. Staten borde premiera miljövänlig transport. Det finns inget incitament för rederier att ha färjor som kan ta emot hela tågset, så det håller tyvärr på att självdö.

Hur ser ni på HH-förbindelsen (tunnel mellan Helsingborg-Helsingör)?
 – Ja, varje kommun vill ju ha sin egen fantastiska förbindelse, men man ska inte negligera hur mycket gods som går via Trelleborgs hamn. Ur ett Sverigeperspektiv behöver den prioriteras före en HH-förbindelse, även om jag kan förstå att den också behövs.