Tre tunga statsråd försöker dämpa de politiska effekterna av Carema-krisen. Nya lagar och nya utredningar ska visa att regeringen agerar kraftfullt.
 
Anders Borg (m) ska använda sig av skatteflyktlagstiftningen för att stoppa att miljarder från Sverige hamnar i skatteparadis. Finansministern anser att det är en moralisk fråga för bolag inom välfärdssektorn att betala skatt i Sverige.
 
Det kan röra sig om sju miljarder kronor årligen som Anders Borg kan plocka in i sin nästa budget.
 
Varför har du avstått från de här miljarderna tidigare?
– Vi berättade 2009 då vi la in begränsningar för ränteavdragen att vi kommer att fortsätta driva ett arbete för att komma med ytterligare begränsningar när det gäller ränteavdragen. Nu har vi kommit så långt i det arbetet att vi kan berätta det.
 
Redan nästa år hoppas Anders Borg kunna komma med stopplagen.
 
Skulle du våga lägga in din mamma för vård hos ett Carema-företag?
– Jag hoppas att vi har bra offentlig verksamhet och när de så småningom behöver hjälp att de kan välja vilken vård de vill ha. Men utgångspunkten ska vara att all vårdverksamhet, offentlig som privat, ska ge trygghet åt människor.
 
Barn- och äldreministern Maria Larsosn (kd) rekommenderar oroliga anhöriga att besöka det boendet som ens förälder ska läggas in på.
– Känner man att boendet inte är bra då ska man höra av sig till
tillsynsmyndigheten. Man ska inte tiga. Man ska berätta vidare om man
anser att kvaliteten inte är bra. Det gäller både privat och offentlig
omsorg.
 
I dag har Moderaterna tillsätt en arbetsgrupp som ska titta på omsorg för de äldre, något som skulle kunna vara ett hot mot Kristdemokraterna som profilerat sig i vårdfrågan. Men Maria Larsson känner sig inte ett dugg orolig.
– Ja, vi är inne i en fas där alla partier gör sitt utvecklingsarbete på partinivå. Vi tillsatte en skolgrupp för några veckor sedan och fick samma fråga att ger oss in på ett område som tillhör Folkpartiet. Vi är i en mellanvalsperiod och då gör varje parti sitt utvecklingsarbete.
 
Justitieminister Beatrice Ask (m) var tidigare motståndare mot att lagstifta om meddelarskyddet inom den privata sektorn som bedriver omsorg. Men på dagens presskonferensens sa justitieministern att frågan skall utredas och hon snart ska komma med kommittédirektiven.
 
Tonchi Percan