De nya byråerna som har sökt medlemskap är Paues PR, Angselius Rönn samt Hegeli Public Affairs. Däremot tappar Precis Star PR, som har gått i konkurs. Precis har därmed 35 medlemsbyråer.