Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg och precis som när skatten infördes i Stockholm 2007 har det skapat starka reaktioner från bilister som påverkas av beslutet. 
 
– Vi vet att trängselskatten har den här effekten. Opinionen är en uttryck för oro för hur skatten ska påverka vardagen, ekonomin och livspusslet, säger Eva Söderberg som är pressansvarig för projektet hos Transportstyrelsen. 
 
Aversionen mot de planerade trängselskatten resulterade i att det politiska partiet Vägvalet bildades. De kom in i kommunfullmäktige 2010 och fick drygt 5 procent av göteborgarnas röster, vilket motsvarar fem av totalt 81 mandat. Sedan dess har det folkliga motståndet mot skatten varit en följetong i västsvenska medier och Göteborgs-Tidningen driver en namninsamlingskampanj för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Just nu har tidningen samlat in närmare 23 000 underskrifter av de 45 000 som behövs för en folkomröstning. 
 
Eva Söderberg säger att opinionen och den negativa pressen gör att Transportstyrelsen måste gå ut med mycket information till göteborgarna, men att det inte något som påverkar tidsplanen eller det praktiska kring införandet av trängselskatten.
 
– Många som jobbar med projektet var med när vi införde trängselskatten i Stockholm vilket gör att vi har stor erfarenhet av att jobba i opinionsmotvind. Debatten i Göteborg är mer nyanserad jämfört med hur det var i Stockholm.
 
Från Transportstyrelsen håll var folkstormen ”absolut väntad”. 
 
– Människor har en viss tidshorisont och det är först när införandet knackar på dörren som det blir en realitet. Då vaknar människor och det väcks en het debatt. 
 
Eva Söderberg säger att det inte är deras uppgift att vända opinionen, utan bemöter den genom att få folk att förstå hur systemet fungerar i praktiken. 
 
– Har du god kunskap accepterar du systemförändringar lättare, även om du inte accepterar det rent ideologiskt. 
 
En omstridd del i det nya trängselsystemet har varit var betalstationerna ska vara belägna geografiskt. Många göteborgare anser att det på flera håll missgynnar invånare som bor i mindre välbeställda områden. De ansvariga politikerna, med det socialdemokratiska kommunalrådet Anneli Hulthén i spetsen, har då kunnat hänvisa till att betalstationernas positioner beslutas på riksdagsnivå. 
 
Varför bestämmer riksdagen var betalstationerna ska vara belägna?
– Trängselskatten är ju en punktskatt precis som exempelvis tobaksskatten. När det gäller tobak sker beskattningen i inköpstillfället för att det inte ska vara godtyckligt var trängselskatten ska tas ut måste det ske på bestämda platser. 
 
Kommer opinionen att vända?
– All forskning visar på att motståndet för en förändring är allra störst innan den införts, sedan accepterar man det som inte går att påverka. När skatten infördes i Stockholm var 70 procent negativa, i dag är 65 procent positiva. Det är en markant omsvängning. 
 
Oscar Örum