Paketindex ska publiceras fyra gånger per år.

”Vi ser en samhällsutveckling där allt fler konsumenter väljer att e-handla i stället för att besöka butik. Det här kommer leda till att transporterna kommer spela en än viktigare för att möta konsumenternas behov, samtidigt som det kommer intensifiera branschens gröna omställning”, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

En första rapport visar att 47,9 miljoner paket transporterades under det första kvartalet 2023, en ökning med 3,1 procent jämfört med motsvarande period 2022. Av dessa stod 40,0 (39,7) miljoner av paket från inrikes e-handlare medan 7,4 (6,3) miljoner sändes från e-handlare utrikes.

Hemleveranserna ökade med 12,1 procent under det första kvartalet. Leverans till utlämningsställe minskade med 6,3 procent.