”Våra medlemmar kommer inte att befatta sig med dessa fartyg efter det datumet”, berättar Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport, i ett utskick.

Besked om blockaden kommer nästan fem veckor efter att kriget inleddes.

”Vi har en pågående dialog med arbetsgivarsidan inom ramen för den svenska modellen. Transport anser att det är Sveriges beslutsfattare som borde styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik, inte ett fackförbund. Därför har vi väntat till nu med att lägga ett varsel”.

Transport tycker egentligen att det bästa hade varit en gemensam EU hantering i frågan.

”Frågan om blockad är ytterst komplicerad eftersom det bara är en väldigt liten del av de ryska handelsfartygen som anlöper svensk hamn. Effekten av en icke EU-samordnad blockad riskerar att få väldigt liten påverkan. Förhoppningsvis kan det här sätta press på övriga EU länder att agera”.

Torsdagen 17 mars fattade Svenska hamnarbetarförbundet beslut om att varsla om blockad mot fartyg med kopplingar till Ryssland.