Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen vill få fart byggandet av trähus och inleder samarbete med en pr-byrå.

Uppdraget går till pr-byrån Westander som ska leverera opinionsbildning för ett ökat bostadsbyggande i trä.

På Westander blir Nils Grunditz kundansvarig medan konsulten Marie Näslund, ska agera lobbyist.

Trä- och Möbelföretagen företräder runt 700 medlemsföretag med cirka 30 000 anställda.