Den nyinvalda EU-parlamentarikern Tomas Tobé blir den första moderaten som får leda ett utskott i EU-parlamentet. Ett utskott som inte hanterar de frågor han gick till val på, dock.

Tomas Tobé som toppade Moderaternas EU-vallista 2019 har nu valts till ordförande för Europaparlamentets utskott för utveckling (DEVE) har idag valt Tomas Tobé till sin ordförande.
Han blir också den enda svensken som leder ett utskott under mandatperioden. Tomas Tobé profilerade sig i valet inom säkerhet och bekämpning av kriminalitet, utskottet hanterar EUs utvecklings och biståndspolitik.

”Jag kommer med full kraft gå in i detta uppdrag. EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att bekämpa fattigdom, och bidra till en fredlig utveckling i utsatta regioner. En stabil utveckling i dessa länder, särskilt i EUs närområde bidrar till att minska migrationsströmmarna som EU idag har svårt att hantera”, kommenterar Tomas Tobé.

EU lämnar ett bistånd på över 50 miljarder euro årligen.

”EUs bistånd ska användas effektivt och ändamålsenligt. Rätt använt kommer de att bidra till att nå FNs mål för hållbar utveckling och en stabilare och säkrare omvärld”, kommenterar Tomas Tobé.