LO går till skillnad från 2015 ut med delvis enad front inför nästa års avtalsrörelse. I den förra avtalsrörelsen gick alla förbund ut i en egen avtalsrörelse.

Tolv förbund ställer sig bakom LO-samordningen. Sedan tidigare har Kommunal sagt att förbundet ska köra sin egen avtalsrörelse. Det gäller även Pappers, som är på offensiven med begrepp som ”löneskuld” och målet att höja lönerna med 4 procent.

”De 12 förbund som står bakom LO-samordningen kommer gemensamt att driva flera skarpa krav gentemot arbetsgivarna. Det handlar framför allt om mer pengar i plånboken, högre pensioner och bättre arbetsmiljö”, kommenterar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO som kollektiv ska särskilt driva kravet att på inbetalningar av pension redan från 20-årsåldern.